مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی | با گرایش به توسعه روستایی , توانمندسازی ارتقای مشارکت و ارتباطات اجتماعی
۱۵ /۰۴ /۱۴۰۱

آخرین مطالب

گرم شدن زمین نتیجه جنگل زدایی و پراکندگی و نابودی بیشتر جنگل ها در مناطق دریایی جنوب شرق آسیا

گرم شدن زمین نتیجه جنگل زدایی و پراکندگی و نابودی بیشتر جنگل ها در مناطق دریایی جنوب شرق آسیا

جنگل­ها به مثابه نظام تهویه تبخیر طبیعی به طور مستقیم سیاره ما را خنک می­کنند. ...
اینجا، آخرین داده¬های اقلیمی و غذا، خبر خوبی نیست

اینجا، آخرین داده های اقلیمی و غذا، خبر خوبی نیست

چالش‌هایی فراوان دسترسی کشاورزی صنعتی به منابع کلیدی از آب گرفته تا خاک‌های سالم ...

بایگانی موضوعی

بایگانی تاریخی

رشد مهارت های تسهیلگری
(کتاب راهنما برای تسهیلگران)
نویسنده: پاتریسیا پرندیویل
مترجم شهره سلطانی
ویراستار عباس رحیمی
تهران: فرقلم،۱۳۹۵.

مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی