... امروز: جمعه - 11 اسفند - 1402
درباره وبسایت

این وبسایت مکانی است برای انعکاس و بازتاب تجارب، مطالعات و برداشت‌های حرفه‌ای علاقمندان به مباحث، رویکردها و چالش های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه محلی و تقویت بنیان های توسعه پایدار در سطوح محلی و ناحیه ای.
ارسال مطالب از سوی خوانندگان گرامی به قصد درج و به اشتراک گذاردن همگانی در وبسایت با ذکر نام نویسنده و ارسال کننده،منابع و مآخذ و سایر شاخص های مقالات پژوهشی یا مطبوعاتی آزاد است؛ مشروط بر آن که در آن‌ها به هیچ شخص یا مسلک و تشکیلاتی توهین نگردد و حدود و چارچوب های قانونی آزادی بیان رعایت شود. وبسایت در صورت لزوم مخیر به ویرایش، رد یا قبول مطالب رسیده است. مطالب باید با دو فورمت word و pdf تنظیم و ارسال شوند
این وبسایت در عین علاقمندی به انتشار گسترده مقالات و کتاب‌های سودمند خود را به قوانین و قواعد حقوق مولفان متعهد می‌داند؛ از این روی از خوانندگان فهیم انتظار دارد تا در نقل مطالب آن، این حقوق را رعایت نموده و به ذکر منبع، نام مولف یا مترجم و ناشر و از جمله این وبسایت مبادرت نمایند.
برای درج مطلب و مقاله خود در وبسایت آن را به نشانی اینترنتی زیر ارسال نمایید:

info@iwdc.ir