... امروز: پنج‌شنبه - 03 خرداد - 1403

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
درو کردن دورویی: مبارزه جهانی غذا و کشاورزان فراموش شده آفریقا

درو کردن دورویی: مبارزه جهانی غذا و کشاورزان فراموش شده آفریقا[1]   نویسنده: میلیون بلی، هماهنگ کننده اتحاد برای حاکمیت غذایی در آفریقا[2] منبع: تارنمای موسسه رسانه ای نیشن (Nation),کنیا...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
کارآفرینی اجتماعی و توسعه کسب وکارهای روستایی

کارآفرینی اجتماعی Social Entrepreneurship کارآفرینی ترجمه مصطلح ولی نادرست از لغت Entrepreneurship است که در این چند سال گذشته بسیار بجای اشتغال زایی به کار می رود و بهتر است...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
طراحی شهرها همراه دختران و برای دختران

طراحی شهرها همراه دختران و برای دختران[1] نویسندگان: الین آندرسدوتر فابر [2]( برنامه اسکان بشر ملل متحد[3]) و تووه لونن[4] (بنیاد شهر مشترک)[5]  منبع: نشریه ساختمان ها و شهرها[6] (Buildings and Cities)...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
مسئولیت اجتماعی جامعه، دانشگاه و بخش صنعت

چکیده: یکی از موضوعات مغفول مانده در سطح اجتماع، موضوع مهم مسئولیت اجتماعی است که کاربردها و تاثیرات فراوانی در بهبود اوضاع اجتماعی (تقویت وفاق ملی و انسجام اجتماعی) و...

نئولیبرالیزه شدن قلمروهای دریایی در اقتصاد آبی شهرهای ساحلی مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
نئولیبرالیزه شدن قلمروهای دریایی در اقتصاد آبی شهرهای ساحلی

نویسنده : حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی با رشد سرمایه داری و کالایی سازی کشاورزی یا نئولیبرالیزه شدن طبیعت سرزمینی، اینک نوبت به روایت گسترده اقتصاد آب...

اکوسیستم استارت آپی کشاورزی و رمانتیسم تولید روستایی در ایران مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
اکوسیستم استارت آپی کشاورزی و رمانتیسم تولید روستایی در ایران

نویسنده حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی سیستم کشاورزی کشور ما مبتنی بر مجموعه ای از فرضیات نادرست در مورد رابطه “انسان با طبیعت” است. در طول 50 سال...

راه حل های طبیعت محور باید عدالت را در اولویت اول خود قرار دهند کشاورزی ، محیط زیست و توسعه
راه حل های طبیعت محور باید عدالت را در اولویت اول خود قرار دهند

نویسنده: سوفی رابینسون[1]  منبع: بولتن موسسه مطالعات توسعه دانشگاه ساسکس[2] (IDS) تاریخ انتشار: ۲۵ جولای ۲۰۲۳ مترجم: حمیدرضا زرنگار   اشاره:  گرم شدن هوا اثرات مخربی بر حیات موجودات دارد...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
مبانی سیاستگذاری و مدیریت نظام‌های بهره‌ برداری از زمین و آب کشاورزی

مبانی سیاستگذاری و مدیریت نظام‌های بهره‌ برداری از زمین و آب کشاورزی   نویسنده: حمیدرضا زرنگار    مقدمه نظام‌های بهره ­برداری از زمین و آب نقش مهمی در توسعه کشاورزی...

تاثیر سازماندهی مناسب بر کاهش ساعات کار در مزرعه مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
تاثیر سازماندهی مناسب بر کاهش ساعات کار در مزرعه

تاثیر سازماندهی مناسب بر کاهش ساعات کار در مزرعه   نویسنده: چارلز ، ا، دانل[1]  منبع: پورتال خبری اگریلند[2](Agriland) تاریخ انتشار: ۲۷ فوریه ۲۰۲۳ مترجم: حمیدرضا زرنگار   مطالعات نشان...

مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
سلفیلم چیست؟ ادغام فناوری تلفن همراه در پژوهش های تصویری و فعالیت‌های مشارکتی، نقد و بررسی یک اثر

نوشته حاضر دربرگیرنده بررسی مجموعه مقاله هایی تالیفی در موضوع ایده های پژوهشی مختلف در کتاب “سلفیلم چیست؟” در باب فیلمسازی با تلفن همراه و روش شناسی پژوهش مشارکتی است....