مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۲ /۰۳ /۱۴۰۲
۲۴ مرد ۱۳۹۵

آن‌چه در نخستین گام‌های احیای شرکت‌های سهامی زراعی در اندیشه داشتیم

نخستین گردهمایی هم‌اندیشی بررسی راه‌کارهای احیای شرکت‌های سهامی زراعی یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۸۵تحت عنوان «آسیب‌شناسی شرکت‌های سهامی زراعی» با حضور جمعی از صاحبنظران امور شرکت‌های سهامی زراعی، مدیران کل و استانی و کارشناسان ستادی و استانی و نیز معاون ترویج و نظام‌های بهره‌برداری وقت در وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این گردهمایی در  اولین سال‌های رویکرد بازنگرانه وزارت جهاد کشاورزی در مورد تقویت شرکت‌های سهامی زراعی (پس از طی مدت‌های مدید از رکود و تعطیلی آن‌ها) برگزار گردید.اکنون پس از قریب ده‌سال از آن تاریخ و در دوره گسترش دوباره شرکت‌های مزبور مطالعه این گزارش می‌تواند مفید باشد.

دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

نگاهی به ضرورت‌ها و توجیهات اجرای برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

اگرچه سهم بخش کشاورزی ازکل منابع سرمایه­گذاری شده دولت در۳۰سال گذشته همواره کم‌تراز ۶  درصد بوده و بخش کشاورزی با حداقل سرمایه­گذاری ریالی وارزی،نقش تعیین­کنندۀخودرادراقتصادملی داشته است؛ امّا به هر روی در کشور ما تولید محصولات کشاورزی سالم برای تأمین نیازهای جمعیت و امنیت غذایی از الزامات توسعه ملی به شمار می‌آید و این رسالت اغلب برعهده جامعه روستایی است. در این میانه نظام­های بهره­برداری کشاورزی به عنوان واحد مدیریتی نقش منحصر به فردی در توسعه کشاورزی و استفاده صحیح از منابع آبی وخاکی و بهره­برداری بهینه از سایر عوامل و عناصر مطروحه در آن‌هادارد.

دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

نگاهی به تغییرات اندازه زمین کشاورزی

در طول سالیان تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۱۸۷۷۲۹۹ واحد بهره‌برداری در اولین سرشماری کشاورزی(سال ۱۳۳۹) به ۳۳۵۹۴۰۹ واحد بهره‌برداری(سال ۱۳۹۳) فزونی یافت. در جدول شماره(۱) مقادیر مربوط به تعداد واحدهای بهره‌برداری با زمین در خلال دو سرشماری کشاورزی۱۳۸۲و۱۳۹۳ با یکدیگر مقایسه شده است. با وجود کاهش اندک تعداد کل بهره‌برداری‌های با زمین در نسبت بهره‌برداری‌های خرد مقیاس زیر ۲ هکتاری افزایشی ۲ درصدی (معادل ۵۲ درصد کل بهره‌برداری‌های با زمین) مشاهده می‌گردد. 

دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

در باب اصول، اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از تجارب کشور ژاپن برای توسعه کشاورزی طبیعی در ایران

اگرچه کشاورزی با اسلوب طبیعی سنتی دیرپا در تولید است؛ امًا طرح آن به شکل رهیافت‌هایی مدون و زیست‌محیط محور با عناوینی نظیر کشاورزی طبیعت یا کشاورزی طبیعی محصول تلاش‌های اخیرکشاورزان و فیلسوفان معاصر شرق دور است و بدون تردید کشور  ژاپن با برخورداری از سنت‌های کهن طبیعت‌گرا خاستگاهی شایسته برای رشد چنین رهیافتی است. لازم به ذکر است که این رهیافت‌ها در کنار رهیافت‌هایی نظیر کشاورزی ارگانیک، کشاورزی بیولوژیک و یا کشاورزی بیودینامیک پدید‌آورنده مجموعه‌هایی از رهیافت‌های منتسب به کشاورزی پایدار اند. کشاورزی پایدار مبتنی بر استفاده از اصول اکولوژی و مطالعه روابط بین موجودات زنده و محیط آن‌ها می‌باشد. کشاورزی پایدار در پی تامین نیازهای غذایی،افزایش کیفیت محیطی و منابع طبیعی، کارآمدترین روش استفاده از منابع تجدیدشونده و منابع کشاورزی و ترکیب چرخه‌ها و کنترل‌های طبیعی بیولوژیکی،پایداری حیات اقتصادی عملکردهای کشاورزی و سرانجام افزایش کیفیت زندگی برای کشاورزان و جامعه است.

دریافت مقاله