... امروز: جمعه - 11 اسفند - 1402

مطالب تگ: مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
مدخلی بر طراحی سیاست‌های کارآ برای گسترش نقش تشکل‌های کشاورزی در فعالیت‌های مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب

در روزهای اول و دوم بهمن ماه ۱۳۸۷با مشارکت کارشناسان و مدیران استانی و ستادی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نشست‌هایی آموزشی – کارگاهی با عنوان...

مطالعه جوامع محلی
گزارش هم اندیشی راههای استقرار نظامهای بهره برداری در عرصه های قابل واگذاری

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه  ۱۳۸۷  بر اساس دستور مهندس اسکندری وزیر  جهاد کشاورزی در قالب  ابلاغیه شماره ۵۹۲۷/۰۲۰ مقرر شد از این پس قبل از واگذاری قطعی اراضی منابع ملی و طبیعی...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
گزارش توجیهی بازبینی عملکرد طرح تجهیز ،تکمیل وراه اندازی شرکت های تعاونی تولید به منظور بهبود رویه تامین منابع اعتباری و شیوه اجرای آن

از اواخر دهه شصت درآستانه آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی زمینه توسعه و تقویت نظام های بهره برداری کشاورزی و از جمله تعاونی های...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
کنکاشی در مولفه ها ، عناصر و الزامات یک قانون جامع برای مدیریت زمین و زمین داری در بخش کشاورزی

مقاله حاضر بخشی از یک مطالعه جامع است که به منظورتجزیه و تحلیل نظام‌های زمین‌داری و اتخاذ سیاست‌هاای مناسب زمین‌داری در ایران انجام گرفت تا از یافته های آن در...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
راهبردهایی برای گسترش سازمانهای خودیاری ویژه محرومان روستایی

امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشبرد کشورها و به ویژه کشورهای در حال رشد بر هیچ کس پوشیده نیست و به باور کارشناسان و...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
دولت ، حکومت ورزی و حکمرانی

 مطلب حاضر سرمقاله شماره ۶ سال سی و ششم نشریه جامعه شناسی انتقادی چاپ آمریکا ست.این مقاله دربرگیرنده دیدگاهی انتقادآمیز در ارتباط با سه مفهوم دولت، حکومت ورزی و حکمرانی در...