... امروز: پنج‌شنبه - 03 خرداد - 1403

مطالب تگ: روستا

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
کارآفرینی اجتماعی و توسعه کسب وکارهای روستایی

کارآفرینی اجتماعی Social Entrepreneurship کارآفرینی ترجمه مصطلح ولی نادرست از لغت Entrepreneurship است که در این چند سال گذشته بسیار بجای اشتغال زایی به کار می رود و بهتر است...

مطالعه جوامع محلی
تاریخچه ترویج کشاورزی در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی

با شروع دهه ۴۰ خورشیدی نهال نوپای ترویج کشاورزی هم وارد دومین دهه از حیات خود شد. این دهه را می­توان دوران رشد کمی و کیفی فعالیت­های ترویجی در کشور...

اقتصاد محلی و توسعه
نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و توسعه محلی و منطقه ای

سوالات اصلی عبارتند از : نقش توسعه صنایع دستی در توسعه گردشگری چیست؟ نقش توسعه صنایع دستی در رونق تولید و بهبود معیشت جوامع محلی و تحقق توسعه محلی و...

مطالعه جوامع محلی
پدیده مهاجرت روستا-شهری و آسیب های شهری در جامعه ایران با تأکید بر سنخ شناسی دو گونه توسعه و شهرنشینی در جهان توسعه یافته و جهان درحال توسعه

این مقاله به نقش و اثرات پدیده مهاجرت روستا- شهری بر آسیب های اجتماعی و اقتصادی جامعه شهری می پردازد. الگوی کلی تحلیل آن بر اساس مدل رابطه توسعه با...