... امروز: چهارشنبه - 29 فروردین - 1403

مطالب تگ: توسعه روستایی

گزارش آیین نکوداشت دکتر مصطفی ازکیا گزارش
گزارش آیین نکوداشت دکتر مصطفی ازکیا

نوشته: حمیدرضا زرنگار برای یک استاد دانشگاه با سابقه چه چیز  شیرین تر و جذاب تر از آن که در زمانی مناسب و در مکانی در خور شأن و مرتبه...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
شرکت های سهامی زراعی مدل توسعه اگروپولیتن در ایران (بخش دوم)

مطلب حاضر در دنباله بخش اول بررسی شرکت­های سهامی زراعی از نقطه نظر مدل توسعه اگروپولیتن در ایران ارائه می­شود. در اینجا بحث شرکت های سهامی زراعی به عنوان الگوی ...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
شرکتهای سهامی زراعی مدل توسعه اگروپولیتن در ایران (بخش اول)

این مقاله به دنبال طرح این نظریه است که شرکت های سهامی زراعی مدل توسعه اگروپولیتن (شهرک های کشاورزی) در ایران بوده ­اند. سرمایه­ گذاری های بسیار متمرکز درمناطق شهری...

اقتصاد محلی و توسعه
نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و توسعه محلی و منطقه ای

سوالات اصلی عبارتند از : نقش توسعه صنایع دستی در توسعه گردشگری چیست؟ نقش توسعه صنایع دستی در رونق تولید و بهبود معیشت جوامع محلی و تحقق توسعه محلی و...

ارتباطات توسعه
کژکارکردهای توسعه روستایی در ایران (تئوری و عمل)

چکیده مطلب پیش روی در پی توضیح آن است که در پس سیاست­های توسعه روستایی از نیم قرن گذشته تاکنون چه کژکارکردهایی نهفته است و بی­خبری سیاستگذاری و سیاستگذاران راه...

اقتصاد محلی و توسعه
کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه

مطلب حاضر یک مقاله تحلیلی در حوزه کار آفرینی (Entrepreneurship) اقتصادی ، معنا و مفهوم آن ، وجوه امتیاز و نقش آن به ویژه در توسعه روستایی است . مهمترین عامل هر فعالیت اقتصادی ، نیروی انسانی است و نخستین ...