چگونه رمه گردانی می تواند از بحران تنوع زیستی پیشگیری کند

جهان در حال از دست دادن تنوع زیستی خود است. تخمین زده میشود که ۴۱ هزار گونه جانوری اکنون در معرض انقراض اند. رهبران جهان در کنفرانس تنوع زیستی کاپ۱۵ سازمان ملل در مونترال این ماه گرد هم می‌آیند تا راه‌های معکوس کردن این کاستی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. انتظار می رود شرکت-کنندگان یک چارچوب جهانی را اتخاذ کنند که اقداماتی را برای حفاظت از تنوع زیستی تعیین کند.
یک رویکرد، حفظ ۳۰ درصد از مساحت زمین و دریا از طریق مناطق حفاظت شده و سایر اقدامات حفاظتی در مناطقی با فعالیت محدود انسانی است. برخی از فعالان خواستار تحقق این هدف تا پایان دهه حاضر هستند؛ اما بسیاری از زمین هایی که برای حفاظت در نظر گرفته شده توسط بومیانی اشغال گردیده اند که امکان دارد پس از این طرد یا آواره شوند. رمه گردان ها یکی از این گروه ها هستند.
میلیون ها تن رمه گردان در محیط های متنوع در سراسر جهان گله چرانی می کنند. مطالعات موردی از سراسر جهان نشان می‌دهد که گنجاندن جوامع شبانی در ابتکارات حفاظتی می‌تواند به رفع تنش‌هایی که در اطراف مناطق حفاظت‌شده پدید می‌آیند، کمک کند و در عین حال تنوع زیستی را بهبود بخشد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.