ابتکار شهرهای سبز فائو

سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(فائو) ابتکار شهرهای سبز را برای کمک به تغییر سیستم های غذا. کشاورزی ، پایان دادن به گرسنگی و بهبود تغذیه آغاز کرد. اجرای این برنامه به رفع عوارض کرونا ، فرصتی برای پایداری و مقاوم سازی غذایی شهرها و دسترسی به غذاهای سالم برای همه کمک خواهد کرد.

فائو در هجدهم سپتامبر سال جاری از طرح ابتکاری و اقدام جدید خود در زمینه شهرهای سبز برای کمک به تغییر سیستم های غذایی ، پایان دادن به گرسنگی و بهبود تغذیه در مناطق شهری و حومه شهرها در دوره پس از کرونا رونمایی کرد. این اقدام در خلال یک رویداد مجازی با عنوان “شهرهای سبز برای پشتیبانی بهتر از اهداف توسعه پایدار،یک سرمایه گذاری جدید نیرومند” به میزبانی فائو در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاد.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.