مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی | با گرایش به توسعه روستایی , توانمندسازی ارتقای مشارکت و ارتباطات اجتماعی
23 نوامبر 2017

گزارش کارگاه بهترین تجارب مدیریت بنگاه‌های اجتماعی موفق، کامبوج ،پنوم پن

کارگاه در مدت ۵ روز کاری شامل مباحث فنی، بررسی نمونه‌هایی از  تجارب جهانی و تجارب دولت‌ها و سازمان‌های مشارکت کننده در کارگاه، بازدید میدانی از یکی از نمونه‌های محلی و فعالیت جمعی برای ارائه یک برنامه عمل بر اساس آموخته‌های کارگاه و تجارب حرفه‌ای شرکت کنندگان بود. مدیریت دوره با آقای دکتر شیخ تنویر حسین از بخش کشاورزی سازمان بهره‌وری آسیایی بود. چهار تن از فعالان  بنگاه‌های اجتماعی در سطح کشورهای آسیایی و آفریقا در مقام مدرس و مطلع کلیدی در مدت ۳ روز کاری به ارائه مباحثی در زمینه‌های زیر مبادرت کردند: فرصت‌ها و چالش‌های بنگاه‌های اجتماعی در کشورهای آسیایی؛ تجارب این بنگاه‌ها در توسعه روستایی؛ توسعه روستایی از طریق راه‌اندازی مدیریت و ارتقای بنگاه‌های اجتماعی ؛ نقش این بنگاه‌ها در توسعه اجتماعات محلی روستایی و توانمندسازی اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری اولیه و مدیریت بنگاه‌های اجتماعی؛ الگوهای موفق بنگاه‌های اجتماعی در آسیا و خارج از آن ؛ اجزای کلیدی یک پروژه بنگاه اجتماعی و چرخه مدیریت پروژه؛ پایداری و ارتقای بنگاه اجتماعی و سرانجام مفاهیم و اصول بنگاه‌های اجتماعی .

شرکت‌کنندگان در یک بازدید میدانی یک روزه در یکی از روستاهای مناطق جنوبی کشور با نمونه‌ای از یک بنگاه اجتماعی محلی در کشور میزبان و چالش‌ها و مسائل و روش‌های اجرایی این قبیل موسسات آشنا شدند. مابقی زمان دوره به استماع گزارش‌های کشوری شرکت‌کنندگان و مباحث گروهی و کارگاهی  در زمینه توسعه بنگاه‌های اجتماعی مصروف گردید.                                       

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

14 نوامبر 2016

لزوم گسترش مطالعات اصلاح و طراحی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی

نگاهی اجمالی به وضعیت کلی نظام‌های بهره‌برداری ما را در فهم بیش‌تر جایگاه و ضرورت های مطالعه در نظام‌های بهره‌برداری یاری می‌دهد. شرایط حاکم برنظام بهره‌برداری کشور یکی ازمهم‌ترین معضلاتی است که بخش کشاورزی کشور را از تحرک ،پویائی وتحول مورد انتظار باز می دارد. این وضعیت نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی دهه ۴۰ وآثار و تبعات قوانین ومقررات حقوقی موجود دراین بخش،لایحه قانونی واگذاری اراضی درجمهوری اسلامی ایران ، کوچک شدن نسق های اراضی در نتیجه چگونگی تقسیم ماترک و اراضی موروثی کشاورزان، رشد جمعیت و به تبع آن رشد ناموزون شهرنشینی و توسعه شهرک‌های اقماری درحاشیه شهرها ، عدم ثبات درکاربری اراضی ، عدم انجام مطالعات و بررسی های لازم در امور ساماندهی و واگذاری اراضی و سایر عوامل می باشد . این شرایط جملگی منجر به افزایش شمار واحدهای بهره‌برداری و بهره‌برداران ازیک طرف وکاهش متوسط اندازه و توان واحدهای بهره‌برداری ازطرف دیگر ودرنتیجه غیراقتصادی شدن فعالیت‌های تولیدی گردید.ادامه این روند در سال‌های اخیر تجدید نظردر دیدگاه ها ، هدف‌گذاری‌ها ، برنامه‌ها ، راه‌کارها و مقررات و قوانین مرتبط با این پدیده را ضرورت بخشیده است .

دریافت مقاله

02 مه 2016

گزارش هم اندیشی راههای استقرار نظامهای بهره برداری در عرصه های قابل واگذاری

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه  ۱۳۸۷  بر اساس دستور مهندس اسکندری وزیر  جهاد کشاورزی در قالب  ابلاغیه شماره ۵۹۲۷/۰۲۰ مقرر شد از این پس قبل از واگذاری قطعی اراضی منابع ملی و طبیعی به متقاضیان ، امکان استقرار نظامهای بهره برداری نوین در شاخه های زراعت و باغبانی ،دامپروری،آب وآبزی پروری در اراضی مزبور بررسی و نظامهای بهره برداری مزبور طراحی گردد . این تصمیم با هدف ایجاد و تقویت سازمان کار مناسب در واحدهای تولید و بهره برداری کشاورزی و به منظور تضمین بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک ، منابع ژنتیکی و ماشین آلات اتخاذ گردید . دفتر نظامهای بهره برداری  وظیفه تدوین پیش نویس دستور العمل نحوه استقرار و پراکنش نظامهای بهره برداری در عرصه های قابل واگذاری  را  از طریق برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی در دفتر و رایزنی های منظم  با دفاتر تخصصی در معاونتهای امور تولیدات گیاهی ، امور دام ،سازمان امور اراضی ،  دفتر امور حقوقی ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری ، دفاتر تخصصی معاونت آب و خاک و صنایع و جمعی از مهندسان مشاور دنبال نمود. زیرا با توجه به حساسیت ها و ضرورت های خاص این  موضوع و ماهیت چند رشته ای وچند وجهی مجموعه فعالیتهای  واگذاری و بهره برداری  تصمیم گرفته شد که فرایند تدوین پیش نویس نیز از ابتدا با تشکیل یک کارگروه با حضور نمایندگان  معاونتها و دفاتر تخصصی مرتبط با موضوع  دنبال گردد. این فعالیتها در اواخر مرداد ماه  سال جاری به تدوین پیش نویس فوق الاشاره منجر خواهد شد. 

 دریافت مقاله

02 مه 2016

تضاد در گروه‌ها (از درس‌ها و مباحث تسهیلگری)

تضاد جزء جدانشدنی حیات و تنوع است. در جایی که هیچگونه تضاد و تنشی وجود ندارد، حیات و جنبشی هم نیست. چالش ما به عنوان انسان حمایت از تنوعی است که لازمه حیات بر روی زمین است و در عین حال ما باید یادبگیریم که وحدت و یکپارچگی موجود در این ظاهر متنوع را درک کنیم. بر این اساس است که می توانیم با پدیده‌های متفاوت روبرو شویم و این کار با تنش و دشواری همراه است اما این کار را به دور از خشونت، پرخاشگری و تخریب انجام دهیم. شاید مهم‌ترین چیزی که در این زمینه باید یاد بگیریم این است که نگرش خود تغییر دهیم و به جای اجتناب از تضادها به سوی پذیرش آن‌ها با گشادگی خاطر گام برداریم. این بدان معنی است که به جای نگرش”برنده-بازنده” به سوی نگرش “برنده-برنده” یا رابطه “برد- برد” پیش برویم. زمانی که طرفین یک مناقشه درک شوند و صدای آن‌ها شنیده شود، امکان رابطه “برد- برد” فراهم می شود.

دریافت مقاله

23 آوریل 2016

کشاکش در نهر زرد

مطلب حاضر بیان نمونه‌ای از مبارزات اجتماعی مردم مناطق کمتر توسعه یافته جنوب آمریکا در  واپسین دهه های قرن بیستم برای دستیابی به حقوق زیست محیطی خویش است. در گزارش شیوه‌ای از فعالیت های مدنی علیه قانون شکنی های منابع قدرت در این ابرقدرت سرمایه داری با حفظ انضباط اجتماعی و تاکید بر همکاری ذینفعان محلی و محافل پژوهشی تشریح شده است.  

دریافت مقاله

23 آوریل 2016

قدرت و توانمندسازی ( بر مبنای تجربه چند کشور آفریقایی و آمریکای لاتین )

مطلب حاضر متضمن مباحثی در خصوص رابطه قدرت و توانمندسازی با اشاراتی به جوامع بومی آفریقا و آمریکای لاتین  است. در این مطلب همچنین به کوشش هایی چند در زمینه بهینه سازی این روابط و برخی الگوهای کلی در این باب اشاره شده است.بدون تردید نمونه های تشریح شده در این مقاله با زمینه های تاریخی و فرهنگی ویژه خود مرتبط اند و تعمیم دادن تجربه آنان در سطح جهانی کار صحیحی به نظر نمی رسد.

دریافت مقاله