... امروز: دوشنبه - 14 اسفند - 1402

مقالات

مطالعه جوامع محلی
اکثریت کارکنان کمپانی ها خواهان آموزش هوش مصنوعی اند. ما باید آن ها را توانمند کنیم

اکثریت کارکنان کمپانی ها خواهان آموزش هوش مصنوعی اند. ما باید آن ها را توانمند کنیم[1] نویسنده: دنیس مکیول، مسئول ارشد اجرایی گروه اِدِکو[2]  منبع: تارنمای مجمع جهانی اقتصاد www.weforum.org...

مطالعه جوامع محلی
آیا فناوری های غیر متمرکز انرژی های تجدیدپذیر، شیوه امرار معاش آینده روستایی خواهند بود؟

آیا فناوری های غیر متمرکز انرژی های تجدیدپذیر، شیوه امرار معاش آینده روستایی خواهند بود[1]؟ نویسندگان: آنگاریکا گوگول[2] و دیویا گائور[3] منبع:  India Development Review  https://idronline.org/sectors/livelihoods/ تاریخ ...

مطالعه جوامع محلی
ساختن جهانی ایمن تر توسط امنیت اقلیمی. چگونه کنش اقلیمی می تواند تغییر پایدار را برانگیزد

ساختن جهانی ایمن تر توسط امنیت اقلیمی. چگونه کنش اقلیمی می تواند تغییر پایدار را برانگیزد[1] منبع: تارنمای برنامه توسعه ملل متحد، بخش روایت ها  https://stories.undp.org/building-a-safer-world-through-climate-security#top    ...

چرا رویکردهای مرسوم توسعه بازار در مورد رمه گردان ها موثر نیستند؟ اقتصاد محلی و توسعه
چرا رویکردهای مرسوم توسعه بازار در مورد رمه گردان ها موثر نیستند؟

چرا رویکردهای مرسوم توسعه بازار در مورد رمه گردان ها موثر نیستند؟(۱) نویسنده: ایان اسکونز (۲) منبع: تارنمای پسترز (شبانی،عدم قطعیت و تاب آوری: درس های جهانی از حاشیه ها)....

کاربری زمین و زمین داری با انعطاف و ترکیبی در مناطق مرتعی اقتصاد محلی و توسعه
کاربری زمین و زمین داری با انعطاف و ترکیبی در مناطق مرتعی

کاربری زمین و زمین داری با انعطاف و ترکیبی در مناطق مرتعی (۱) نویسنده: ایان اسکونز(۲) منبع: تارنمای پسترز (شبانی، عدم قطعیت و تاب آوری: درس های جهانی از حاشیه...

اقتصاد محلی و توسعه
آیا ما در عصر چند بحرانی به سر می بریم؟

نویسندگان: جرمی آلوش[1] ، ، استیو متکالف[2]، مگان اشمیت-سان[3] و شیلپی سریواستاوا [4] منبع: تارنمای موسسه مطالعات توسعه دانشگاه ساسکس https://www.ids.ac.uk/ تاریخ انتشار: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ مترجم: حمیدرضا زرنگار   ...

مطالعه جوامع محلی
ساخت و سازهای پایدار به کسانی که در بسیاری از سکونتگاه های غیر رسمی جهان زندگی می کنند مدد می رساند

نویسنده: گِرِگ مونروت، مدیر اتحاد شهرها[1] منبع: تارنمای مجمع جهانی اقتصاد  https://www.weforum.org تاریخ انتشار: ششم دسامبر ۲۰۲۳ مترجم: حمیدرضا زرنگار اشاره: اتحاد شهرها (Cities Alliance) یک مشارکت جهانی برای ...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
درو کردن دورویی: مبارزه جهانی غذا و کشاورزان فراموش شده آفریقا

درو کردن دورویی: مبارزه جهانی غذا و کشاورزان فراموش شده آفریقا[1]   نویسنده: میلیون بلی، هماهنگ کننده اتحاد برای حاکمیت غذایی در آفریقا[2] منبع: تارنمای موسسه رسانه ای نیشن (Nation),کنیا...

مطالعه جوامع محلی
از دختری از ماسایی تا قهرمان اجتماع محلی

از دختری از  ماسایی تا قهرمان اجتماع محلی[1] منبع: وبسایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به نقل از وبسایت وی کان [2](WeCaN) تاریخ انتشار: 12 اکتبر...

مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی
کارآفرینی اجتماعی و توسعه کسب وکارهای روستایی

کارآفرینی اجتماعی Social Entrepreneurship کارآفرینی ترجمه مصطلح ولی نادرست از لغت Entrepreneurship است که در این چند سال گذشته بسیار بجای اشتغال زایی به کار می رود و بهتر است...

1 2 3 14