... امروز: پنج‌شنبه - 04 مرداد - 1403

معرفی کتاب

معرفی کتاب
عنوان اثر: درگیری کشاورز – رمه گردان در صحرای جنوب آفریقا؟

عنوان اثر: درگیری کشاورز – رمه گردان در صحرای جنوب آفریقا؟ Farmer-herder conflict in sub-Saharan Africa? نویسندگان: ساویریو کراتلی و کامیلا تالمین  Saverio Krätli and Camilla Toulmin ناشر : موسسه بین...

معرفی کتاب
عنوان کتاب: جامعه دهقانی و مناسبات زمین داری در ایران عصر قاجار

عنوان کتاب: جامعه دهقانی و مناسبات زمین داری در ایران عصر قاجار. نویسندگان: حسین شیرزاد و مهدی زرعکانی ناشر: نشر دنیای نو    تاریخ انتشار: ١٣٩٦ تعداد صفحات: ۹۵۶. چکیده...

معرفی کتاب
عنوان اثر: گزارش 2022 وضعیت شهرهای عربی. سرمایه گذاری روی زیرساخت های شهری برای نیل به اهداف توسعه پایدار و دستور کار نوین شهری

عنوان اثر: گزارش ۲۰۲۲ وضعیت شهرهای عربی. سرمایه گذاری روی زیرساخت های شهری  برای نیل به اهداف توسعه پایدار و دستور کار نوین شهری. The State of Arab Cities Report...

معرفی کتاب
عنوان کتاب: بهره وری سبز و اقتصاد چرخشی. رویکردهای تکمیلی به توسعه پایدار

عنوان کتاب: بهره وری سبز و اقتصاد چرخشی. رویکردهای تکمیلی به توسعه پایدار. Green Productivity and Circular Economy. Complementary Approaches to Sustainable Development ویراستار: چون  – هسو لین Chun-Hsu Lin ...

معرفی کتاب
عنوان کتاب: زراعت گرمسیری؛ اصول، میراث، و دیدگاه های جنسیتی

.TROPICAL AGRONOMY: Principles, Heritage, and Gender Perspectives نویسنده: سی جورج تامس C George Thomas انتشارات: شرکت کتاب آن با مسئولیت محدود  Ane Books Pvt Ltd. تاریخ انتشار: جولای ۲۰۲۳ محل...

معرفی کتاب
عنوان کتاب: استعداد بوم شناسی کشاورزی (اگرواکولوژی) برای ایجاد معیشت و نظام¬های خوراکی تاب آور در برابر اقلیم.

.The potential of agroecology to build climate-resilient livelihoods and food system نویسندگان: اف، لیپرت(F.Leippert)، ام.دارماوDarmaun) . (M، ام.برنیو(M.Bernoux)   و ام. ایمپشا  .(M Mpheshea) ناشر : فائو ، با همکاری بیوویژن (BIOVISION) ....

معرفی کتاب
عنوان کتاب: وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و کشاورزی. نظام های مدیریتی در مخاطره

THE STATE OF THE WORLD’S LAND AND WATER (SOLAW)  RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE. Management systems at risk ناشر: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و موسسه...

معرفی کتاب
عنوان اثر: گزارش جهانی حمایت اجتماعی 2022-2020: حمایت اجتماعی بر سر دو راهی – در پی آینده ای بهتر

عنوان اثر: گزارش جهانی حمایت اجتماعی ۲۰۲۲-۲۰۲۰: حمایت اجتماعی بر سر دو راهی- در پی آینده ای بهتر World Social Protection Report 2020–22: Social Protection at the Crossroads – in...

معرفی کتاب
وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲

عنوان گزارش: وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲. چند منظوره سازی سیاست های غذایی و کشاورزی برای مقرون به صرفه تر کردن رژیم های غذایی سالم.  ...

معرفی کتاب
بولتن موسسه مطالعات توسعه (آی دی اس) ، دوره ۵۴، شماره A1، قدرت، فقر و دانش- بازتاب ۵۰ سال یادگیری با رابرت چمبرز

عنوان نشریه: بولتن موسسه مطالعات توسعه (آی دی اس) ، دوره ۵۴، شماره A1، قدرت، فقر و دانش- بازتاب ۵۰ سال یادگیری با رابرت چمبرز. IDS Bulletin 54.1APower, Poverty, and...