کارگاه در مدت ۵ روز کاری شامل مباحث فنی، بررسی نمونه‌هایی از  تجارب جهانی و تجارب دولت‌ها و سازمان‌های مشارکت کننده در کارگاه، بازدید میدانی از یکی از نمونه‌های محلی و فعالیت جمعی برای ارائه یک برنامه عمل بر اساس آموخته‌های کارگاه و تجارب حرفه‌ای شرکت کنندگان بود. مدیریت دوره با آقای دکتر شیخ تنویر حسین از بخش کشاورزی سازمان بهره‌وری آسیایی بود. چهار تن از فعالان  بنگاه‌های اجتماعی در سطح کشورهای آسیایی و آفریقا در مقام مدرس و مطلع کلیدی در مدت ۳ روز کاری به ارائه مباحثی در زمینه‌های زیر مبادرت کردند: فرصت‌ها و چالش‌های بنگاه‌های اجتماعی در کشورهای آسیایی؛ تجارب این بنگاه‌ها در توسعه روستایی؛ توسعه روستایی از طریق راه‌اندازی مدیریت و ارتقای بنگاه‌های اجتماعی ؛ نقش این بنگاه‌ها در توسعه اجتماعات محلی روستایی و توانمندسازی اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری اولیه و مدیریت بنگاه‌های اجتماعی؛ الگوهای موفق بنگاه‌های اجتماعی در آسیا و خارج از آن ؛ اجزای کلیدی یک پروژه بنگاه اجتماعی و چرخه مدیریت پروژه؛ پایداری و ارتقای بنگاه اجتماعی و سرانجام مفاهیم و اصول بنگاه‌های اجتماعی .

شرکت‌کنندگان در یک بازدید میدانی یک روزه در یکی از روستاهای مناطق جنوبی کشور با نمونه‌ای از یک بنگاه اجتماعی محلی در کشور میزبان و چالش‌ها و مسائل و روش‌های اجرایی این قبیل موسسات آشنا شدند. مابقی زمان دوره به استماع گزارش‌های کشوری شرکت‌کنندگان و مباحث گروهی و کارگاهی  در زمینه توسعه بنگاه‌های اجتماعی مصروف گردید.                                       

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

4.5/5 - (2 امتیاز)