مطالعه نوآورانه سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تهیه نقشه حوزه های نفوذ شهری-روستایی راه هایی را برای بهینه سازی سیاستگذاری،برنامه ریزی و هماهنگی  خدمات سیستم های کشاورزی- غذا مطرح می کند.

رم – ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱- بر اساس تحقیقات جدید سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد(فائو) و دانشگاه توئنته (Twente) کشور هلند ، کم تر از یک درصد از جمعیت جهان در مناطق واقعاً دور افتاده زندگی می کنند و ضرورت دارد که چگونگی تأثیر اشکال زندگی شهری بر سیستم های غذایی و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی آن ها به شکلی مناسب  شناخته شود.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

منبع

 

4.7/5 - (4 امتیاز)