اگرچه سهم بخش کشاورزی ازکل منابع سرمایه­گذاری شده دولت در۳۰سال گذشته همواره کم‌تراز ۶  درصد بوده و بخش کشاورزی با حداقل سرمایه­گذاری ریالی وارزی،نقش تعیین­کنندۀخودرادراقتصادملی داشته است؛ امّا به هر روی در کشور ما تولید محصولات کشاورزی سالم برای تأمین نیازهای جمعیت و امنیت غذایی از الزامات توسعه ملی به شمار می‌آید و این رسالت اغلب برعهده جامعه روستایی است. در این میانه نظام­های بهره­برداری کشاورزی به عنوان واحد مدیریتی نقش منحصر به فردی در توسعه کشاورزی و استفاده صحیح از منابع آبی وخاکی و بهره­برداری بهینه از سایر عوامل و عناصر مطروحه در آن‌هادارد.

دریافت مقاله

4/5 - (3 امتیاز)