مالکیت خارجی ها در اراضی کشاورزی آمریکا در حال افزایش است. یک قانونگذار از ایالت میسوری خواستار ممنوعیت مالکیت غیر آمریکایی ها بر اراضی کشاورزی ایالت گردید.
به نوشته جو فسلر “Joe Fassler” گزارشگر پایگاه خبری کانتر “Counter”، لایحه تقدیمی که در همین زمینه تدوین شده است مباحثی در مورد این که آیا واقعا این خارجی ها هستند که قیمت زمین را در کشور افزایش می دهند و یا سرمایه گذاران داخلی مسئول این وضعیت اند را مطرح می کند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

به این نوشته رای دهید.