همه مردم حق داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار را دارند. از آنجا که حقوق بشر و محیط زیست وابسته به یکدیگرند، محیط زیست پاک و سالم و پایدار برای برخورداری کامل از طیف وسیعی از حقوق بشر، مانند حق زندگی، بهداشت، خوراک، آب، توسعه و غیره ضروری است. در عین حال، برخورداری از تمامی حقوق بشر از جمله حق اطلاعات، مشارکت و دسترسی به عدالت برای حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است.  با وجود قراردادهای بین المللی بی شمار و همچنین قوانین و سیاست های ملی، وضعیت محیط زیست ما همچنان رو به وخامت است.

بحران های جهانی ما در حال حاضر، از جمله تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی، و آلودگی بیانگر برخی از بزرگ­ترین تهدیدهای بشریت اند که به شدت بر اعمال حقوق بشر و برخورداری از آن تأثیر می­گذارند. در اینجا می توان به ذکر مثال هایی مبادرت کرد: 

۱- بالا رفتن درجه حرارت جهانی که فزون شدن کمبود آب و تخریب اراضی را در پی دارد؛ تخریب اراضی شامل فرسایش خاک، از بین رفتن پوشش گیاهی، حریق های جنگلی و حتی انجماد بیش­تر می­گردد. این همه، حقوق مردم برای زندگی، بهداشت، خوراک، آب و استاندارد کافی برای زندگی را تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)