وقتی به قاره آفریقا نگاه می­کنیم، با خود می­اندیشیم که چه شده؟ بر یک قاره غنی از منابع، اما از نظر اقتصادی فقیر چه پیش آمده؟ با این همه سازمان توسعه و توسعه ناچیز و نه چندان محسوس در آنجا چه پیش آمده؟ آفریقا تنها منطقه­ای در جهان است که به طور کلی راندمان کشاورزی در آن رو به کاهش است. «انقلاب سبز» آفریقا را پشت سر گذاشت و بیش از 100 میلیون نفر کسری کالری بر جای گذاشت. نه، اجازه دهید از یک اصطلاح انسانی­تر استفاده کنیم؛ بیش از 100 میلیون نفر گرسنه شدند. تعبیرهای زیبا راهی برای غیرانسانی کردن و حساسیت زدایی از یک موضوع است. زمانی فرا می­رسد که باید حقیقت صادقانه گفته شود. برای گفتن این حقیقت، باید از ابتدا شروع کنم و به تدریج جلو بروم تا نشان دهم که وضعیت کشاورزی-اقتصادی همیشه بد نبوده و نباید هم به همین­وضع بماند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)