موضوع به رسمیت شناختن نقش و جایگاه جوامع بومی و محلی در ارتباط با منابع طبیعی تجدید شونده در قلمروهای زیستی خود، مبحث پر چالشی است که در دهه های اخیر در بسیاری کشورها رفته رفته از شکل یک بحث کلی، به صورت مطالبه ای جدی درآمده است. این موضوع در قالب حقوق بهره برداری و مدیریت جوامع محلی در زمین، منابع زیستی و آب مطرح می گردد. موضوعی که در این مقاله مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است.
استفانی کین وکیل بین المللی توسعه و حقوق بشر و مشاور ارشد حقوق و سیاست در “ابتکار حقوق و منابع” است.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

5/5 - (2 امتیاز)