امنیت غذایی و خودکفایی، با نگاهی به وضعیت کشورهای جنوب آسیا

نویسنده؛ روهان ساماراجیوا.
مترجم: حمیدرضا زرنگار

واکنش به همه گیری کووید ۱۹ و خسارت های ناشی از آن موجب شده که زنجیره های تامین و عرضه مواد غذایی خواستار بازبینی سیستم های کشاورزی شوند. زنجیره های تامین و عرضه مواد غذایی از ابعاد محلی و بین المللی یا مختل شده اند و یا در هم شکسته اند. در این شرایط فکر کردن به امنیت غذایی هم طبیعی است و هم ضروری؛ اما مهم آن است که هوشمندانه و بر اساس شواهد کسب اطلاعات کنیم و بیاندیشیم. تمام رتبه بندی ها و شاخص ها، هم در داده هایی که اساس رتبه بندی ها و شاخص ها را شکل می دهند و هم در طرح اولیه خود نقایصی دارند. با این حال آن ها نقطه شروع مناسبی را برای مباحث مبتنی بر شواهد فراهم می سازند. شاخص امنیت غذایی جهانی سه جزء دارد:
– توان مالی.
– موجود بودن.
– کیفیت و سلامت.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

4/5 - (2 امتیاز)