با تنگ‌تر شدن حاشیه سود و افزایش تنگناهای زیست‌محیطی برنامه‌ریزی راهبردی نظام‌های تولید کشاورزی هم با اهمیت و هم دشوار می‌گردد.

این موضوع برای تولیدات لبنی و گوشتی یک واقعیت است. تولید دامپروری مجموعه‌ای با فرایندهای تعاملی است که شامل تولیدات زراعی و دامی،برداشت زراعی،ذخیره علوفه،چرا،تعلیف و حمل و انتقال کود حیوانی می‌گردد.شبیه‌سازی رایانه‌ای برای تلفیق این فرایندها در جهت پیش‌بینی عملکرد درازمدت آن‌ها و تاثیرات محیطی و اقتصادنظام‌های تولید روش مفیدی را فراهم می‌سازد.   

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

به این نوشته رای دهید.