مقدمه

استرالیا بر مبنای تقسیم‌بندی­ها حایز یازده گونه نظام بهره‌برداری کشاورزی است.‌‌ در فاصله  سال­های ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۲ ‌‌ متوسط مساحت واحد بهره­­برداری (مزرعه) در استرالیا  تا ۳۰ هکتار افزایش یافت. بر اساس ‌‌مطالعات مربوط به رابطه بهره‌وری و مقیاس مزرعه در استرالیا، مزارع صنعتی بزرگ مقیاس‌تر به سمت مقادیر بالاتری در شاخص بهره‌وری کلی عوامل گرایش دارند.‌‌ دو تفسیر متداول در مورد همبستگی مثبت بین دو عامل اندازه مزرعه و بهره‌وری بیان شده است.‌‌ اولین تفسیر در مورد وجود “صرفه‌جویی در مقیاس” و افزایش عایدات در مقیاس است. ‌‌ دومین تفسیر آن است که ظهور فنآوری‌ها در عین تمایل به مزارع نسبتاً بزرگ منجر به دامنه وسیعی از جایگزینی نهاده‌ها و در نتیجه دسترسی بهتری به سرمایه برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها درمدیریت نوین و فعالیت‌های کشاورزی می‌گردد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

4.1/5 - (7 امتیاز)