رويكرد واگذاري فعاليت­هاي تصدی­ گری­های دولتي به بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي عملي سازمان­هاي غيردولتي سياستي است كه در چند دهه اخير مورد توجه مسئولان بخش کشاورزی قرار گرفت. در فعاليت هاي معاونت سابق ترويج و نظام بهره برداري تا حدودی تلاش می­شد این رویکرد به کار گرفته شود. جلسه هم­انديشي ارتقای نقش آموزشي و ترويجي تعاونی هاي توليد روستایی در 19 و 20 فروردین ماه 1385 در همين راستا براي شناسايي و آشنايي بيش­تر با ظرفيت ها و توانمندي­هاي شركت هاي تعاوني توليد روستایی کشور در امور آموزشي و ترويجي برگزار گرديد.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

به این نوشته رای دهید.