در روزهای اول و دوم بهمن ماه ۱۳۸۷با مشارکت کارشناسان و مدیران استانی و ستادی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نشست‌هایی آموزشی – کارگاهی با عنوان مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از  سازه‌های آب و آبیاری در ستاد معاونت مزبور در مجموعه آب و خاک و صنایع محمد شهر در استان البرز برگزار شد.کارگاه موسوم به طراحی سیاست‌های کارآ برای گسترش نقش تشکل‌های کشاورزی در فعالیت‌های مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب یکی از جمله نشست‌های برگزار شده در دوره  بود که با رویکرد هم‌اندیشی و تکیه بر روش‌های مباحثه متمرکز گروهی و تسهیل‌گری کارگاهی اجرا گردید. در گزارش پیش روی رئووس مباحث و نتیجه گفتگوها آمده است.

دریافت مقاله

5/5 - (1 امتیاز)