این تکنیک به افراد کمک می‌کند تا به شیوه بهتر و جامع‌تری در مورد یک موضوع فکر کنند و از یک جانبه‌نگری پرهیز کنند. در اینجا فرض بر این است که شش نحوه نگرش یا تفکر نسبت به یک موضوع وجود دارد که هریک بیانگر یکی از ابعاد تفکر جامع به شمار می‌رود. به بیان دیگر، در این روش یک مسئله یا موضوع با استفاده از شش سبک فکری مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تجسم بهتر، فرض می‌شود که شش فرد یا شش نوع تفکر خاص وجود دارند که هرکدام یک کلاه با رنگ متفاوت از دیگران بر سر دارند. شش کلاه تفکر، روشی برای قضاوت و داوری است که به جای بحث یا مناقشه بی‌مورد می‌توان یک ارزیابی گروهی نسبت به یک موضوع را انجام داد. به این طریق، افراد می‌آموزند که تک‌بعدی فکر نکنند و خلاقیت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها نشان دهند.

دریافت مقاله

3.3/5 - (3 امتیاز)