... امروز: دوشنبه - 14 اسفند - 1402
گالری تصاویر

 • چگونه فناوری یکبار مصرف بحران زباله های الکترونیکی را تغذیه می کند
 • از رسانه های اجتماعی در خلال همه گیری چه می توانیم یاد بگیریم؟
 • روندهای آگرو انفورماتیک و تغییر پایدار در تولید مواد غذایی
 • تاثیر سازماندهی مناسب بر کاهش ساعات کار در مزرعه
 • آلودگی آب، هوا و خاک باعث تکثیر اَبَرمیکروب های کشنده می شود
 • آلودگی آب، هوا و خاک باعث تکثیر اَبَرمیکروب های کشنده می شود
 • دانشی که پشتوانه طرح مشوق مزرعه داری پایدار است
 • مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
 • مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
 • مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
 • مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
 • مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
 • گرم شدن زمین نتیجه جنگل زدایی و پراکندگی و نابودی بیشتر جنگل ها در مناطق دریایی جنوب شرق آسیا
 • به کارگیری تلفن همراه برای پیشرفت کشاورزی در مناطق روستایی
 • اینجا، آخرین داده¬های اقلیمی و غذا، خبر خوبی نیست
 • تاثیر تلفن همراه در زندگی دانش آموزان
 • آیا فن آوری می¬تواند به فقر خاتمه دهد؟