مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۰۵ /۰۳ /۱۴۰۲

جدیدترین کتاب های معرفی شده

کتاب های معرفی شده

عنوان اثر: گزارش جهانی حمایت اجتماعی ۲۰۲۲-2022: حمایت اجتماعی بر سر دو راهی- در پی آینده ای بهتر
وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲
ولتن موسسه مطالعات توسعه (آی دی اس) ، دوره ۵۴، شماره A1، قدرت، فقر و دانش- بازتاب ۵۰ سال یادگیری با رابرت چمبرز
تحول ترویج کشاورزی و نظام¬های خدمات مشاوره¬ای در بخش عمومی در کشاورزی خرده مالکی. وضعیت موجود، شکاف ها و راه پیش رو
زمین تو، زمین من، زمین ما
مدیریت پیوندهای شهری – روستایی برای تنوع زیستی: یک رویکرد جامع سرزمینی
هیچ کس به حال خود رها نمی گردد
 گزارش اقتصاد آبی اتحادیه اروپا ۲۰۲۱
تحلیل منطقه ای از همکاری های معین ملی منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا
تولید کنندگان کوچک مقیاس در تحول پایدار نظام های غذای کشاورزی محور
راهنما برای مشارکت در برنامه ریزی توسعه شهری
غذای من آفریقایی است، خاک سالم، غذاهای ایمن و رژیم های غذایی متنوع
یارانه ی نقدی و نقش آن در مدیریت مالی خانواده (شهر – روستا)
جریان سازی برای تاب آوری آب در آسیا و اقیانوسیه
معمای شکوفایی ، چگونه نوآوری ملت ها را از فقر بیرون می آورد.
راهنمای تسهیلگری ویژه تسهیلگران توسعه روستایی
اعتبارات خرد پیشگام در توان افزایی زنان روستایی
رشد مهارت‌های تسهیل‌گری
درس هایی از زلزله بم
چه کسی واقعیت را محاسبه می کند؟
مطالعات زمین‌داری سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد
کتاب های بیشتر