... امروز: جمعه - 11 اسفند - 1402
صفحه نخست

بایگانی موضوعی

بایگانی تاریخی

مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی

توسعه جوامع محلی

معرفی کتاب

گزارش جهانی حمایت اجتماعی ۲۰۲۲0-2222:
حمایت اجتماعی بر سر دو راهی- در پی آینده ای بهتر

World Social Protection Report 2020–22:
Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future.

ناشر: سازمان بین المللی کار(ILO)
محل انتشار: ژنو، سوئیس
تاریخ انتشار: ۲۰۲۱
تعداد صفحه: ۲۱۸

وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲.
چند منظوره سازی سیاست های غذایی و کشاورزی
برای مقرون به صرفه تر کردن رژیم های غذایی سالم.

The State of Food Security and Nutrition in the World 2022.
Repurposing food and agricultural policies to
make healthy diets more affordable.

پدید آورندگان: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد)
یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی.

ناشر: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو).
تاریخ و محل انتشار: ۲۰۲۰، رم.
تعداد صفحات: ۲۶۰.
قابل دسترس در منبع زیر:
https://doi.org/10.4060/cc0639en

بولتن موسسه مطالعات توسعه (آی دی اس) ، دوره ۵۴، شماره A1
قدرت، فقر و دانش- بازتاب ۵۰ سال یادگیری با رابرت چمبرز.

IDS Bulletin 54.1APower, Poverty, and Knowledge
Reflecting on 50 Years of Learning with Robert Chambers

تاریخ انتشار: ۳۰ مارس ۲۰۲۳.
تعداد صفحات: ۱۴۸.
ترجمه و اقتباس: حمیدرضا زرنگار